Axúdanos facéndote socio de ShangaIndia

"Fai máis o que quere có que pode." Proverbio Xaponés

A orixe de ShangaIndia

Shanga é unha asociación formada por un grupo de amigos, do cal o teu podes formar parte. É unha iniciativa persoal, desinteresada e sen ánimo de lucro na que o obxectivo é escolarizar nenos dunha rexión da India que está illada e que non conta con apoio por parte do goberno do país pola dificultade xeográfica que lle supón.

A nosa misión é dar acceso á educación básica (10 cursos) e alimento a nenos que proceden de familias pobres. Non temos grandes medios, nin unha infraestrutura definida. Basicamente o que pretendemos é que a axuda sexa o máis directa posible sen que se perda o diñeiro dos donativos en gastos burocráticos ou estruturais.

Todo comenzou de forma casual. Alguén pedíulle mediciñas, unha petición que recibieron entón miles de turistas occidentais. No séu afán de axudar. Neneta Herrero rematóu visitando un grupo de aldeas da comarca. Nunha delas, os nenos mostráronlle como estaba a súa escola, totalmente derrubada. Neneta decidíu entón construir unha nova.

En 2004 iniciou o proxecto de construción da escola "María Soliña". Neneta Herrero e un grupo de amigos creou a ONG Sangha (amigo, en lengua orilla), que se compromete a adquirir os terreos, para cumprir as formalidades da India e de canalizar a axuda que recibe en España. El agora ten 290 membros (a maioría de Cangas, Moaña e Vigo) e 340 alumnos. A escola, recentemente ampliada coa construción dun segundo edificio e instalación de enerxía eléctrica.


ShangaIndia, 2010      C.I.F: G36500031

diseñado por bimbio