Nún futuro

A curto prazo quérese construír unha sala de profesores e un gran salón común para actividades varias (xogos, salón de actos, reunións,....).Finalizar as infraestruturas para a subministración da corrente eléctrica e integrar un sistema de depuración e filtrado de augas (recordarvos que a auga nesta zona está contaminada por *pestizidas dos campos de ao redor).

A medio prazo a construción dun novo edificio para alvergar dúas aulas máis e así completar o ciclo de educación básica que consta de 10 cursos. Para os nenos que non queiran continuar os seus estudos poderán asistir a un taller de oficios onde aprenderán unha profesión artesanal.

A máis longo prazo se quere construír unha casa de acollida detrás da escola para que os nenos poidan durmir, recordádevos que as aulas actualmente fan esa misión.

A continuación mostrámosvos unhas vistas e recreacións en 3D creadas polo arquitecto Javier Currás colaborador de Shanga, onde podemos facernos unha idea de como quedará a escola logo da ampliación da escola.


Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola Simulación 3D de escola


ShangaIndia, 2010      C.I.F: G36500031

diseñado por bimbio