Axúdanos facéndote socio de ShangaIndia

"O maravilloso de aprender algo, é que ninguén pode arrebatárnoslo." B.B King

Financiación

Shanga ten un compromiso explícito na xestión das cotas e doazóns, uns 42.000 € anuais, que son investidos na súa totalidade na escola. Non se destina nin un só euro a viaxes ou dietas. Quen queira colaborar asumirá os custos do seu peto.

Con eses ingresos, a asociación paga ao profesorado e a comunidade dos 340 nenos que acoden á escola. Son 26 traballadores, que cobran, entre todos , 1300€ mensuais. É, segundo indica Neneta Herrero, un soldo similar ao que recibe un profesor funcionario.

Os gastos mensuais para 340 nenos son:
Comidas: 1200€
Nóminas persoal: 1300€
Material escolar e electricidade: 200€
Vestiario nenos: 6€ (neno/ano)

Ingresos mensuais:
Por aportacións mensuais: 3000€

OutrosIngresos:
O resto dos ingresos proceden de aportacións extraordinarias e actividades diversas; venda de artesania, lotería, rifas, concertos, etc…

Informe de actividade de ampliación da escola 2014

Informe de actividade de ampliación da escola 2013

Informe de actividade de ampliación da escola 2010


ShangaIndia, 2010      C.I.F: G36500031

diseñado por bimbio